امروز ساعت :

پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان

پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان
پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان

خیریه ماه بنی هاشم رفسنجان

خیریه ماه بنی هاشم رفسنجان

سال تاسیس:1392/10/22

خلاصه ای از فعالیت های خیریه


ارائه خدمات مختلف برای افراد بی بضاعت بیماران بی سرپرست و غیره ... از قبیل دارو و درمان ، کمک در تامین و تغمیر مسکن ، کمک در تهیه جهیزیه ، کمک هزینه تحصیل ، اشتغال 


شماره تماس

03434280495

کارکنان

مدیر عامل: فاطمه اسکندی زاده
رئیس هیئت مدیره: علی محمد اسکندی زاده
نایب رئیس: خدیجه کامرانی نوق
خزانه دار: علی اسکندی زاده
بازرس: مظفر اسکندی زاده
عضو اصلی: کبری محمودی
عضو اصلی: علیرضا کامرانی
عضو اصلی: عباس بلندی

لینک وب سایت خیریه ماه بنی هاشم رفسنجان

پرتال جامع خیریه های شهرستان رفسنجان

کلیه مطالب و موارد ذکر شده در پرتال بمنظور حمایت و کمک به مددجویان می باشد.

Web Analytics