امروز ساعت :

پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان

پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان
پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان
1832a5cf67ced57c824f439a7da1f24ed37b9993

به همت آقای دکتر بهاالدینی مدیرعامل محترم انجمن و پیگیری و زحمات گروه مددکاری انجمن آقای دکتر بهرام نژاد رواشناس به عنوان یکی از یاوران یاس جهت همکاری و یاری گروه داوطلب مددکاری بیمارستان جهت ارتقاء سطح خدمات رواشناسی این گروه و کادر پزشکی و پرستاری این بخش به کودکان و خانواده ای آنان به جمع بزرگ یاس ملحق شدند.

در ادامه این همکاری هفته گذشته بازدیدی از بخش آنکولوژی اطفال بیمارستان افضلی پور با حضور آقای دکتر بهرام نژاد و آقای صابری و آقای صرفی  سرپرست گروه مددکاری انجام شد و طی جلسه ای با حضور خانم مداحیان سرپرستار بخش مقرر شد هر هفته و مداوم روزهای یکشنبه جلسات آموزشی و روانشناسی توسط آقای دکتر بهرام نژاد برای پرستاران و پزشکان بخش آنکولوژی در خصوص نحوه برخورد با کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنان و جلوگیری از فرسودگی شغلی انجام گیرد و به پرسنل جهت انگیزه حضور در این جلسات گواهی بازآموزی داده شود و در سایر روزهای هفته هم روزی دو ساعت دو نفر روانشناس حرفه ای و خانم دکتر غفاری روانپزشک برای آموزش خانواده ها و پرسنل بخش مراجعه خواهند کرد.

جهت ارتقا و هماهنگی تغذیه بخش آنکولوژی برای کودکان و خانواده های آنان هم بزودی اقداماتی را با کمک تعدای از خیرین آغاز خواهد شد.


1394/11/3 در وقت 23:2:50
امین کریمی

کد را وارد کنید

پرتال جامع خیریه های شهرستان رفسنجان

کلیه مطالب و موارد ذکر شده در پرتال بمنظور حمایت و کمک به مددجویان می باشد.

Web Analytics