امروز ساعت :

پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان

پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان
پرتال خیرین رفسنجان به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی خیریه های رفسنجان راه اندازی شده است.آخرین فعالیت خیرین رفسنجان ، مدیریت مددجویان رفسنجان
53-36

شهردار محترم در یک مراسم که با همت کانون خیریه های شهرستان رفسنجلن برگزار شده بود مبلغ 10 میلیون تومان را در اختیار کانون قرارداد تا در جهت رفع نیازهای اصلی افرادی که دارای سرپرستان نامناست میباشند هزینه شود


1394/11/4 در وقت 3:3:8
امیر جوادی

کد را وارد کنید

کلیه مطالب و موارد ذکر شده در پرتال بمنظور حمایت و کمک به مددجویان می باشد.

پرتال جامع خیریه های شهرستان رفسنجان
Web Analytics